Aktuality

Neděle, 02. listopad 2014:

Kávové nápoje pro zahřátí

Irská káva, námořnické caffé latte aj. Kávové nápoje, které skvěle chutnají a navíc zahřejí. Recepty nejsou složité a nápoje si každý může jednoduše připravit doma.

..více

Pondělí, 27. říjen 2014:

Docent Kohout vystoupil na "kávové" tiskové konferenci

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. vystoupil 23. 10. 2014 na tiskové konferenci Fóra zdravé výživy. Tématem jeho sdělení bylo "Jak káva prospívá našemu zdraví".

..více

Napsali o nás

Čtvrtek, 20. listopad 2014:

zdraviamy.cz: Káva je zdravá, potvrzuje docent Pavel Kohout.

Káva je zdravá, potvrzuje docent Pavel Kohout a jak ji správně připravit, poradí Adam Neubauer, barista.

..více

Garanti

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD., gastroenterolog a nutricionista

 Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. Od roku 2002 je vedoucím metabolické JIP II. interní kliniky a Centra výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Zabývá se gastroenterologií, idiopatickými střevními záněty, celiakií, ovlivněním střevní mikroflóry. Je předním tuzemským nutricionistou – zabývá se léčebnou výživou včetně domácí umělé výživy, aplikací perkutánní endoskopické gastrostomie. Kromě svých lékařských činností také učí na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zabývá se výzkumem střevní propustnosti, idiopatických střevních zánětů a aplikací umělé výživy.

Vzdělání, odborná praxe a publikační činnost:
 • 1980–1986 studium na FVL UK v Praze.
 • 1992–2002 vedoucí pracovník Metabolické kliniky FN v Hradci Králové.
 • Je autorem několika publikací v oblasti gastroenterologie, umělé výživy a také tří monografií.  

Členství v odborných společnostech:

 • člen pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty při výboru České gastroenterologické společnosti;
 • člen správní rady Společnosti pro výživu;
 • člen České gastroenterologické společnosti ČLS JEP; 
 • člen výboru Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP; 
 • člen České internistické společnosti ČLS JEP; 
 • člen DGEM a AKE (Deutsche Geselschaft für Ernährung und Metabolismus);
 • člen ESPEN (European Society fot parenteral and enteral nutrition).  

MUDr. Peter Minárik

minarik Od roku 2003 je gastroenterologem v Onkologickém ústavu sv. Alžběty v Bratislavě. Od téhož roku poskytuje v Bratislavě poradensko-konzultační činnost v ONLIFE Centru zdravia a výživy/poradna pro obezitu, výživu a zdravý životní styl. Při každodenní práci s pacienty klade důraz na edukaci, motivaci, behaviorální intervenci a  systematickou kontrolu. Kromě gastroenterologie se posledních osm let věnuje také problematice praktického managementu obezity a vztahu zdravé výživy k prevenci civilizačních chorob, zejména  onkologických onemocnění. Konzultační činnost vykonává jak formou individuálního poradenství pro pacienty, tak i organizováním odborných seminářů, školení a kurzů pro kolektivy.  

Vzdělání a odborná praxe:
 • 1976–1982 studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislavě.  Atestace v oboru interní medicína (1986), geriatrie (1989) a gastroenterologie (1993).
 • Dlouholetá praxe v několika nemocničních zařízeních v Bratislavě (ve Fakultní nemocnici v Bratislavě-Kramářích (1982–1990), v Národním ústavu tuberkulózy a respiračních chorob v Podunajských Biskupicích (1990–1993) a v Železniční nemocnici s poliklinikou (1990–2003)

Expert Board

PhDr. Iva Málková

malkova Autorka programu, který se stal součástí komplexního přístupu k terapii obezity v České republice. V současné době je členka Národní rady pro obezitu, výboru Obezitologické společnosti, členkou výboru Kognitivně-behaviorální společnosti. V roce 1990 založila společnost STOB (STop OBezitě), jejímž cílem je přivést lidi s nadváhou nejen ke snížení váhy a udržení váhových úbyktů, ale i ke zvýšení kvality života.

www.stob.cz

Ing. Martina Maxová, PhD.

Maxova Pracovnice oddělení metabolismu diabetu v IKEMu, které zajišťuje specializovanou vědecko-výzkumnou a výukovou činnost v oboru diabetologie, metabolismu a výživy.

www.ikem.cz

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

dostalova Zabývá se výzkumem v oblasti lipidů, náhradních sladidel, luštěnin, složení, třídění a terminologie potravin, především ve vztahu k lidské výživě. Pracuje na Vysoké škole chemicko technologické - Ústav chemie a analýzy potravin. Je členkou Akademie zemědělských věd, České společnosti chemické, kde je předsedkyní Odborné skupiny pro potravinářskou a agrikulturní chemii a členkou výboru Odborné skupiny pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii. Dále je místopředsedkyní Společnosti pro výživu, členkou Fóra zdravé výživy, Svazu českých vědeckotechnických společností a působí v různých komisích, radách apod.
www.vscht.cz

Michal Křižka

20100727115324 Certifikovaný barista SCAE lev 1 a 2
Porotce v soutežích baristů
Lektor Pražského Kulinářského institutu