Garanti

Čtvrtek, 24. červenec 2014:

 Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD., gastroenterolog a nutricionista

 

Od roku 2002 je vedoucím metabolické JIP II. interní kliniky a Centra výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Zabývá se gastroenterologií, idiopatickými střevními záněty, celiakií, ovlivněním střevní mikroflóry. Je předním tuzemským nutricionistou – zabývá se léčebnou výživou včetně domácí umělé výživy, aplikací perkutánní endoskopické gastrostomie. Kromě svých lékařských činností také učí na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zabývá se výzkumem střevní propustnosti, idiopatických střevních zánětů a aplikací umělé výživy.

 

Vzdělání, odborná praxe a publikační činnost:

- 1980–1986 studium na FVL UK v Praze.
- 1992–2002 vedoucí pracovník Metabolické kliniky FN v Hradci Králové.
- Je autorem několika publikací v oblasti gastroenterologie, umělé výživy a také tří monografií. 

..více

Čtvrtek, 24. červenec 2014:

MUDr. Peter MinárikMUDr. Peter Minárik

Od roku 2003 je gastroenterologem v Onkologickém ústavu sv. Alžběty v Bratislavě. Od téhož roku poskytuje v Bratislavě poradensko-konzultační činnost v ONLIFE Centru zdravia a výživy/poradna pro obezitu, výživu a zdravý životní styl. Při každodenní práci s pacienty klade důraz na edukaci, motivaci, behaviorální intervenci a  systematickou kontrolu. Kromě gastroenterologie se posledních osm let věnuje také problematice praktického managementu obezity a vztahu zdravé výživy k prevenci civilizačních chorob, zejména  onkologických onemocnění. Konzultační činnost vykonává jak formou individuálního poradenství pro pacienty, tak i organizováním odborných seminářů, školení a kurzů pro kolektivy.  

Vzdělání a odborná praxe:

1976–1982 studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislavě.  Atestace v oboru interní medicína (1986), geriatrie (1989) a gastroenterologie (1993).
Dlouholetá praxe v několika nemocničních zařízeních v Bratislavě (ve Fakultní nemocnici v Bratislavě-Kramářích (1982–1990), v Národním ústavu tuberkulózy a respiračních chorob v Podunajských Biskupicích (1990–1993) a v Železniční nemocnici s poliklinikou (1990–2003).

..více