Aktuality

Neděle, 02. listopad 2014:

Kávové nápoje pro zahřátí

Irská káva, námořnické caffé latte aj. Kávové nápoje, které skvěle chutnají a navíc zahřejí. Recepty nejsou složité a nápoje si každý může jednoduše připravit doma.

..více

Pondělí, 27. říjen 2014:

Docent Kohout vystoupil na "kávové" tiskové konferenci

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. vystoupil 23. 10. 2014 na tiskové konferenci Fóra zdravé výživy. Tématem jeho sdělení bylo "Jak káva prospívá našemu zdraví".

..více

Napsali o nás

Čtvrtek, 20. listopad 2014:

zdraviamy.cz: Káva je zdravá, potvrzuje docent Pavel Kohout.

Káva je zdravá, potvrzuje docent Pavel Kohout a jak ji správně připravit, poradí Adam Neubauer, barista.

..více

Káva a dehydratace

Káva a dehydratace

Konzumace kávy a dalších nápojů obsahujících kofein je spojována většinou s rizikem dehydratace z důvodu diuretického účinku kofeinu. Je tomu skutečně tak, dehydratuje káva, a pokud ano, v jakém množství.

Chemický a fyziologický základ:

Kofein je chemicky 1,3,7-trimethylxantin, patří do alkaloidů z řady methylxantinů známých mimo jiné svým stimulačním účinkem na centrální nervový systém a antioxidačním potenciálem. Je obsažen v 60 druzích rostlin, z nichž neznámější je káva, čaj a kakaové boby. V šálku kávy (150 ml) je obsaženo průměrně 85 mg kofeinu. Kofein se vstřebává rychle trávicím traktem (do 45 minut) a nejvyšší hladiny dosáhne za 15 - 120 minut po požití, jeho poločas je 2,5-4,5 hodin a prodlužuje se u starých osob a dětí. Kofein zrychluje srdeční akci, zvyšuje tedy prokrvení a tím i průtok krve glomeruly ledvin a zvyšuje tedy diurézu.

Káva a tekutinová bilance:

Neuhauser-Berthold (1) u 12 zdravých dobrovolníků zjistil, že konzumace velkého množství silné kávy (odpovídající průměrně 642 mg kofeinu) vede ke zvýšené diuréze (o 730 ml) a dehydrataci, tento efekt však nebyl při konzumaci do 300 mg kofeinu.

Grandjean zjistil u 18 zdravých mužů (2), že se hydratace neliší při konzumaci vody, a nápojů s průměrným obsahem 114 mg kofeinu nebo 253 mg kofeinu, ať už se jednalo o kávu nebo nápoje s obsahem kofeinu. Studie byla prováděna sledováním u stejných probandů v průběhu několika týdnů, kdy vždy jeden v týdnu měli tito muži standardizovanou dietu a nápoje s různým obsahem kofeinu. Byla u nich sledována kompletní bilance tekutin, hydratace pomocí hmotnosti i bioimpedance.

Temple ve svém pokusu (3) srovnával efekt kávy na diurézu, a to v klidu a v průběhu 3 hodinového cvičení (na cyklistickém trenažéru) na 60 % maximálního výkonu. Ukázalo se, že zatímco v klidu káva zvyšuje diurézu při srovnání s placebem, ale nikoliv v průběhu cvičení, kde je diuréza shodná u obou skupin.

Přestože byla káva považována za lehké diuretikum, v současné době se ukazuje na podkladě studií, že konzumace menšího množství kávy (tedy množství kofeinu pod 300 mg odpovídající 4 šálkům kávy) neovlivňuje diurézu a stav hydratace v klidu ani při cvičení, konzumace většího množství kávy nezhoršuje stav hydratace ani termoregulaci v průběhu cvičení (4). Další pěkně zpracovaný souhrnný článek (review) (5) shrnuje, že nápoje s obsahem kofeinu nezpůsobují dehydrataci a tedy je možné je připočítat do celkového denního příjmu tekutin.

Závěr:

Institut kávy si dal za úkol na podkladě literárních rešerší zhodnotit mýty, které se objevují o kávě. Jeden z těchto mýtů o tom, že káva způsobuje dehydrataci a není tedy vhodné ji pít, zvláště ne v průběhu cvičení, se ukázal jako nepravdivý.

Autor:

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. (II.interní klinika Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

 

Literatura:

1. Neuhäuser-Berthold, Beine S, Verwied SC, Lührmann PM.: Coffee consumption and total body water homeostasis as measured by fluid balance and bioelectrical impedance analysis. Ann Nutr Metab. 1997;41(1):29-36

2. Grandjean ACReimers KJBannick KEHaven MC.: The effect of caffeinated, non-caffeinated, caloric and non-caloric beverages on hydration. J Am Coll Nutr.2000 Oct;19(5):591-600.

3. Wemple RD, Lamb DR, McKeever KH.: Caffeine vs caffeine-free sports drinks: effects on urine production at rest and during prolonged exercise. Int J Sports Med, 1997 Jan;18(1):40-6.

4. Ganio MSCasa DJArmstrong LEMaresh CM.: Evidence-based approach to lingering hydration questions. Clin Sports Med. 2007 Jan;26(1):1-16.

5. Armstrong LECasa DJMaresh CMGanio MS.: Caffeine, fluid-electrolyte balance, temperature regulation, and exercise-heat tolerance. Exerc Sport Sci Rev.2007 Jul;35(3):135-40.