Aktuality

Neděle, 02. listopad 2014:

Kávové nápoje pro zahřátí

Irská káva, námořnické caffé latte aj. Kávové nápoje, které skvěle chutnají a navíc zahřejí. Recepty nejsou složité a nápoje si každý může jednoduše připravit doma.

..více

Pondělí, 27. říjen 2014:

Docent Kohout vystoupil na "kávové" tiskové konferenci

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. vystoupil 23. 10. 2014 na tiskové konferenci Fóra zdravé výživy. Tématem jeho sdělení bylo "Jak káva prospívá našemu zdraví".

..více

Napsali o nás

Čtvrtek, 20. listopad 2014:

zdraviamy.cz: Káva je zdravá, potvrzuje docent Pavel Kohout.

Káva je zdravá, potvrzuje docent Pavel Kohout a jak ji správně připravit, poradí Adam Neubauer, barista.

..více

Káva a zdravie, mýty a realita

Káva a zdravie, mýty a realita

Abstrakt:

Rozoberajú sa rozličné aspekty pitia kávy vo vzťahu k ľudskému zdraviu.

Kľúčové slová:

káva, kofeín, antioxidanty, polyfenoly, antikancerogénne účinky, antiaterogénne účinky, diabetes

 

Úvod:

Pitie kávy sa v minulosti pokladalo za potenciálne rizikové a nie je to tak dávno, čo sa pacientom zadávaná  anamnestická otázka zameraná na kávu vyskytovala „ruka v ruke" s prieskumom o fajčení a konzumácii alkoholu v časti zameranej na zlozvyky (abuzus). Dôvodom pre to bol fakt, že hlavná pozornosť sa venovala najznámejšiemu purínovému alkaloidu v káve, kofeínu (1,3,7-trimetylxantin).  Kofeín má povzbudivý - stimulačný účinok predovšetkým na CNS a činnosť mozgu. Navyše - v minulosti existovali obavy z vyvolania nádorov močového mechúra, vaječníkov a pankreasu. Toto sa však neskôr epidemiologickými štúdiami úplne vyvrátilo (1). Panel expertov z World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research v poslednom vydaní Food, Nutrition and the Prevention of Cancer z roku 2007 v časti venovanej káve a vzťahu k nádorovým ochoreniam na základe zlyhania dôkazov o ich kauzálnom vzťahu konštatuje, že „je nepravdepodobné, že by káva zvyšovala riziko rakoviny pankreasu a rakoviny obličiek" (3). Až neskôr sa upriamila vedecko-výskumná pozornosť na veľké množstvo ďalších látok prítomných v káve s antioxidačným, antikancerogénnym a antiaterogénnym účinkom. Káva obsahuje približne 200 zdraviu prospešných látok s antioxidačnou aktivitou. V nórskej štúdii z roku 2003 NORKOST2 sa v celonárodnom reprezentatívnom prieskume u 2672 dospelých účastníkov sledovalo, aký je príspevok rôznych skupín potravín na celkový príjem antioxidantov. Vyhodnotené dáta dokázali, že najväčším zdrojom  celkového príjmu antioxidantov bola káva - so 68% príspevkom (2). Zaujímavé sú  aj výsledky viacerých štúdií, ktoré dokazujú priaznivý vplyv konzumácie kávy vo vzťahu k diabetu 2.typu.

Káva a antioxidanty. Káva a prevencia rakoviny. Káva a cholesterol.  Káva, cievy a ateroskleróza.

Nedávne štúdie naznačili, že známe antioxidanty, akými sú alfa-tokoferol, vitamín C a beta-karotén, prispievajú k celkovému príjmu antioxidantov v potrave iba malým podielom. Veľkú a veľmi významnú skupinu látok s antioxidačnými účinkami tvoria tzv. polyfenoly. Väčšiu časť z celkového príjmu antioxidantov nám dodajú ďalšie karotenoidy, fenolové kyseliny, sulfidy, flavonoidy a lignány. Pokiaľ tieto potravinové antioxidanty pôsobia spoločne a komplexne, potom celkový antioxidačný efekt z ich kombinácie je väčší ako účinok jednotlivých antioxidantov (2). Výsledkom tejto citovanej nórskej experimentálnej štúdie z roku 2004 bol záver, že káva obsahovala najviac antioxidantov spomedzi sledovaných potravín (2).

Sledovaním pomernej antioxidačnej aktivity nápojov s obsahom polyfenolov (káva, čaj, a kakao) pri štandardnej dávke obvyklej konzumácie bola antioxidačná aktivita vyjadrená pomocou času oneskorenia (minúty) u kávy 292-948 minút, u kakaa 217-444 minútu zeleného čaju 186-338 minút a u čierneho čaju 67-277 minút, kým pri ovocných čajoch bola hodnota už iba 6-78 minút. Pridanie mlieka do kávy neznižovalo antioxidačnú aktivitu. Pri káve sa pozorovali rozdiely v obsahu antioxidantov podľa druhu kávových zŕn a stupňa praženia. Zelená káva (pozn.: pred pražením) Robusta má 2-násobnú antioxidačnú aktivitu ako zelená káva Arabika. Pražením oboch odrôd kávy sa tieto rozdiely zotreli prípadne boli bezvýznamné (4). Pražením kávových zŕn sa Maillardovou reakciou zvyšuje celková antioxidačná aktivita kávy.

V minulosti boli obavy, že by káva mohla vyvolať nádory močového mechúra, vaječníkov a pankreasu. Tieto obavy sa neskôr epidemiologickými štúdiami úplne vyvrátili. Dnes je naopak dokázané, že dieterpény cafestrol a kahweol často skracované ako C/K výrazne znižujú riziko nádorov, hlavne kolorektálneho karcinómu. Priamo zabraňujú pôsobeniu karcinogénov, akými sú nitrozamíny, napríklad z údenín, alebo aflatoxíny z plesnivých potravín či antracény z dechtu. Tento účinok je daný stimuláciou ochranných enzýmov glutation-S-transferázy a N-acetyl-transferázy. Takto pomáhajú v pečeni v transformácii cudzorodých látok (1).

Diterpény cafestrol a kahweol sú však zároveň látky, ktoré zvyšujú cholesterol v krvi. Tento účinok kávy na cholesterol závisí od množstva diterpénov v konkrétnom nápoji. Turecká a nefiltrovaná káva obsahuje najviac diterpénov, zatiaľ čo kávy typu mokka a espresso obsahujú stredné množstvá. Najmenej diterpénov obsahuje filtrovaná a instantná káva. Intervenčné skúšky dokázali, že najviac zvyšuje hladinu celkového a LDL cholesterolu turecká káva. Naproti tomu filtrovaná káva cholesterol v krvi nezvyšuje. Filtrovaná káva je však ochudobnená o antikancerogénny účinok diterpénov. Pri voľbe konkrétneho kávového nápoja je otázkou na zváženie, ktoré pozitívne vlastnosti kávy uprednostníme a ktoré z nevýhodných vlastností naopak opomenieme. Podľa prof. Svačinu je nepochybne výhodnejšie podávanie kávy nefiltrovanej (1), nakoľko vzostup cholesterolu pri nefiltrovanej káve je mierny až zanedbateľný (1-2%). Káva vďaka obsahu antioxidantov potláča zápalové prejavy v cievnej stene, bráni tzv. endotelovej dysfunkcii a pôsobí tak antiaterogénne.

Záver:

Výsledky klinických a epidemiologických štúdií posledných rokov priniesli nové svetlo na problematiku kávy a jej zdravotných účinkov. Káva je bohatým zdrojom antioxidantov a pri pravidelnej konzumácii obvyklých dávok môžu dospelí jedinci profitovať predovšetkým z antikancerogénnych a antiaterogénnych vlastností kávy. Na druhej strane prehnane vysoké a neobvyklé dávky kávy a kofeínu sa môžu najmä u citlivých alebo chorých prejaviť nežiaducimi účinkami (srdce, krvný tlak, psychické funkcie). Káva nepatrí medzi štandardné návykové spoločensky nebezpečné látky (drogy). Pre všetkých dospelých milovníkov kávy platí, že kávu môžu vychutnávať po celý život.

Autor: MUDr, Peter Minárik

 

Citácie: 

1. Svačina Š a kolektív. Klinická dietologie. GRADA Publishing; 2008: 133.

2. Svilaas A a kolektív. Intakes of Antioxidants in Coffee, Wine, and Vegetables Are Correlated with Plasma Carotenoids in Humans. J Nutrition. 134; 2004; 562-567.

3. World Cancer Research Fund/American Institute for cancer Research. Food, Nutrition and the Prevention of cancer. The Global Perspective. Whashington, DC. 2007: 153-155.

4. Richelle M. Tavazzi I. Offord E. Comparison of the antioxidant activity of commonly consumed polyphenolic beverages (coffee, cocoa, and tea) prepared per cup serving. J Agric Food Chem. 49(7); 2001; 3438-3442.